Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

ILA Vietnam – Giáo dục và đào tạo Tiếng Anh có vốn sở hữu nước ngoài >>> Top1English >>> 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐑𝐞𝐟𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐃…

ILA Vietnam – Giáo dục và đào tạo Tiếng Anh có vốn sở hữu nước ngoài >>> Top1English >>> 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲
𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠
𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐑𝐞𝐟𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧
𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐃…

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY


🌟𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲
🌟𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠
🌟𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
🌟𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐑𝐞𝐟𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧
🌟𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
🌟𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐲

0️⃣6️⃣ Kỹ Năng Toàn Cầu – 0️⃣6️⃣ Yếu Tố Then Chốt sẽ tạo dựng nên

🏆𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐇𝐄̣̂ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐃𝐀̂𝐍 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐌𝐎̛́𝐈🏆

DÁM ƯỚC MƠ!
DÁM THAY ĐỔI!
TỰ TIN KIẾN TẠO TƯƠNG LAI!

Tại ILA, chúng tôi cam kết xây dựng một nền tảng giáo dục sẵn sàng cho tương lai thông qua phương pháp giáo dục tiên tiến “Project-Based Learning” (Học tư duy – Thực hiện qua dự án) kết hợp với các hoạt động ngoại khoá mở rộng.

Mỗi học viên tại ILA sẽ phát triển đầy đủ 6 kỹ năng toàn cầu, được trao quyền để “định hình” bản thân, “định hình” ước mơ và tương lai của mình!

CÙNG ILA ĐỊNH HÌNH KỶ NGUYÊN MỚI!

𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 𝐓𝐎 𝐒𝐇𝐀𝐏𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐀𝐘!

👉👉👉𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐍𝐎𝐖!

#ILA #ILAVietnam #EducationForLife #GlobalSkills #ShapeTheFuture
[fb_vid id=”394313575616685″]

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-602880823246337

Top1Vietnam
TOP4 - Top1Kids.vn - Top1Kid.com - No1Kids.vn
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart